بازدید پروژه ساخت جاده محور سبزوار اسفراین

روند ساخت راه محور سبزوار-اسفراین تسریع می شود

بازدید دکتر علی اصغر عنابستانی و دکتر محبی به اتفاق دکتر نیکزاد از پروژه ساخت محور سبزوار اسفراین که تسریع در روند ساخت این پروژه در دستور کار قرار گرفت.

 

 

کانال رسمی دکتر علی اصغر عنابستانی در تلگرام

کانال رسمی دکتر علی اصغر عنابستانی در ایتا