با روش ظریف تحریمها لغو نخواهد شد.

فضاسازی‌های ظریف برای تاثیر بر نمایندگان موثر نخواهد بود. همکاران عزیز و مردم میدانند که با روش ظریف تحریمها لغو نخواهد شد باید بدون تردید و بلافاصله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کنیم، صنعت هسته ای را احیا کنیم و سپس با اقتدار با دنیا صحبت کنیم نه با ذلت!

 

کانال رسمی دکتر علی اصغر عنابستانی در تلگرام

کانال رسمی دکتر علی اصغر عنابستانی در ایتا