سخنرانی دکتر علی اصغر عنابستانی در جمع نمازگزاران نماز جمعه شهرستان سبزوار