انتشار

دفاع سرسخت دکتر عنابستانی از حوزه انتخابیه و هشدار نسبت به گرانی ها و عدم کنترل بازار به رئیس جمهور /آقای رییس جمهور خراسان غربی را در سرزمین سربداران برپا کنید، محرومیت کافیست !

دکتر عنابستانی در نطق پیش از دستور مجلس خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر