محمد عنابستانی/حسین محمدیان

مسئول امور شهرستان ها

محمد عنابستانی متولد روستای عنابستان سبزوار، دارای مدرک فوق دیپلم مدیریت حرفه ای، دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، فعال اجتماعی
سوابق و مسئولیت ها: رئیس شورای روستای عنابستان، عضو شورای بخش مرکزی شهرستان خوشاب، عضو شورای اسلامی شهرستان خوشاب، رئیس هیات کشتی شهرستان خوشاب
داخلی دفتر 213 و 214