دکتر عنابستانی

هم افزایی و دوری از پراکنده کاری، ضرورتی بی بدیل در حل مسائل اجتماعی کشور است. بر مبنای این رویکرد جدید در #فراکسیون_مقابله_با_آسیبهای_اجتماعی امروز هم اندیشی صمیمانه و کارشناسی با دبیران اجتماعی رسانه های کشور برگزار کردیم و پذیرای نظرات فعالان این حوزه بودیم. #آسیبهای_اجتماعی

دکتر عنابستانی

توئیت در 28 تیر 99