دستــــورات دکتر نــــوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه


?دستــــورات دکتر نــــوبخت
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
طی مکاتبــات نمایندگــــان مــردم شریف غـــرب خــــــراسان
دکتر عنابستانی و دکتر محبی

?مکاتبات در خصوص موارد زیر انجام شده است:
1-جاده سبزوار-قوچان

جناب آقای دکتر پورمحمدی باسلام نظر به شرایط اعلام شده موضوع بررسی و بودجه در سال جاری امکان تخصیص داشته باشد. اقدام و در لایحه بودجه 1400 دارای ردیف مستقل گردد.

2- جاده سلطان آباد-شفیع آباد-جاجرم

جناب آقای دکتر عدل باسلام نظر به شرایط اعلام شده مساعدت شود.

3-جاده بردسکن-سبزوار-اسفراین

جناب آقای مهندس جغتایی باسلام چون پروژه سفرات تخصیص کامل انجام شود.

4-دستک و ایستگاه راه آهن سبزوار

جناب آقای دکتر عدل باسلام نظر به شرایط اعلام شده مساعدت شود.

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*